Financiële ondersteuning

Middels een persoonlijk kennismakingsgesprek bij u thuis of op locatie (ongeveer 45 minuten) willen we achterhalen hoe ernstig de situatie is, welke hulp en ondersteuning nodig is en wie deze hulp en ondersteuning kan bieden. Het financiële traject wordt pas opgestart als we samen tot de conclusie komen dat dit ook toegevoegde waarde heeft. Daaruit kunnen een 3-tal mogelijkheden voortvloeien. Te weten:

Financiële ondersteuning:

Voor iedereen die problemen ondervindt met het onder controle houden van de persoonlijke uitgaven, kan financiële ondersteuning een  uitkomst bieden. Dit heeft als doel om mensen goed te leren omgaan met hun inkomsten- en uitgavenbeheer. Bij financiële ondersteuning beheert de cliënt zijn eigen budget. De cliënt ontvangt zelf de inkomsten en voert alle betalingen uit. Hierin wordt de cliënt wel bijgestaan door de maatschappelijk werker. Deze maatschappelijk werker helpt bij het opmaken van een budgetplan, het inventariseren van  de schulden, geeft advies en biedt persoonlijke ondersteuning.

Samen met u zal de financieel maatschappelijk werker  alle inkomsten en uitgaven op een rij zetten. Vervolgens bekijken we de mogelijkheden om inkomsten te verhogen en/of lasten te verlagen. Dit verwerken we in een budgetplan. U krijgt hiermee de handvatten aangereikt die u ondersteunen om uw financiën zelf te blijven beheren. Vanaf de zijlijn blijven wij bereikbaar om u te ondersteunen wanneer nodig. Mocht u er toch niet zelf uitkomen, dan kunnen we overgaan op budgetcoaching.

Pakketten Financiële ondersteuning

Opstellen van een budgetplan

Waarbij gekeken wordt, waar er bezuinigd kan worden.
We gaan kijken naar de uitgaven voor uw hypotheek, huur,  leningen, verzekeringen, mobiele telefoon, gas/water/licht, vervoer en internet.
Waarbij we u handvatten zullen geven om deze ten gunste van uw budgetplan aan te passen.
Tevens kijken we naar inkomensverhogende maatregelen, zoals toeslagen. We zullen u van te voren vragen om alle stukken te verzamelen en mee te nemen naar het gesprek.

Het tarief hiervan is € 110,- inclusief btw voor particulieren en excl. btw voor instanties en werkgevers.

Opstellen van een budgetplan en administratiemap 

Het opstellen van het budgetplan komt overeen met pakket 1, met extra aanvulling dat we samen met u een opstart maken voor een geordende administratie map.
De administratiemap ontvangt u in het 1egesprek.

Het tarief hiervan is € 165,- inclusief btw voor particulieren en excl. btw voor instanties en werkgevers.

Opstellen van een budgetplan

Waarbij gekeken wordt, waar er bezuinigd kan worden.
We gaan kijken naar de uitgaven voor uw hypotheek, huur,  leningen, verzekeringen, mobiele telefoon, gas/water/licht, vervoer en internet.
Waarbij we u handvatten zullen geven om deze ten gunste van uw budgetplan aan te passen.
Tevens kijken we naar inkomensverhogende maatregelen, zoals toeslagen. We zullen u van te voren vragen om alle stukken te verzamelen en mee te nemen naar het gesprek.

Het tarief hiervan is € 110,- inclusief btw voor particulieren en excl. btw voor instanties en werkgevers.

Thuisadministratie 

Deze service is speciaal voor mensen die moeite hebben met het bijhouden van de administratie of het begrijpen van alle lastige brieven die ze krijgen.
Elke twee weken kom ik een half uurtje langs om de administratie en post door te nemen.

De kosten voor dit pakket zijn € 27,50 per half uur inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor instanties en werkgevers.

Bij het 1egesprek krijgt u van mee een administratiemap om de post te kunnen ordenen