Budgetcoaching

Samen met u worden alle inkomsten en uitgaven op een rij gezet.
Vervolgens bekijken wij de mogelijkheden om inkomsten te verhogen en/of lasten te verlagen. Dit verwerken wij in een budgetplan. Inkomsten komen op een beheerrekening, die op naam van de cliënt staat.

Hiervan worden alle vaste lasten betaald en (wanneer mogelijk) wordt er gespaard voor onverwachte uitgaven. De bestaande rekening wordt de leefgeldrekening, waarop het restantsaldo van de beheerrekening wordt geboekt en waar u uw boodschappen en de dagelijkse zaken mee kunt betalen. Budget coaching is vrijwillig.

De client blijft zelf eindverantwoordelijk voor zijn eigen financiën. In een budgetovereenkomst leggen wij alle met u gemaakte afspraken vast. De budgetcoaching vindt plaats in het budgetprogramma, waar u de inlogcodes van ontvangt en zo mee kan kijken en betrokken blijft bij uw financiën.

Pakketten Budgetcoaching

Budgetcoaching Light

Het inkomen komt binnen op de beheerrekening, die we samen hebben geopend op uw naam. De budgetcoach betaald de huur, gas, licht en water.
De rest van het inkomen, wordt doorgestort naar de leefgeld rekening.
Waarbij de client zelf zorg zal dragen voor de andere betalingen. De post blijft gewoon bij u thuis binnenkomen.

Dit pakket kost € 65,- per maand inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor instanties en werkgevers .

Mocht u bijvoorbeeld extra advies gesprekken willen of met een ander pakket combineren, dan is dat mogelijk.

Budgetcoaching comfort

Het inkomen komt binnen op de beheerrekening, die we samen hebben geopend op uw naam.
De budgetcoach betaald alle vaste lasten, maakt een buffer voor onvoorzien en eigen risico zorg. De rest van het geld wordt doorgestort naar de client. Deze kan dan gebruikt worden als leefgeld.
Zo mogelijk kan er vanuit de potjes onvoorzien en eigen risico zorg door de budgetcoach losse betalingen worden verricht.

Dit pakket kost € 115,- per maand inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor instanties en werkgevers.

Mocht u bijvoorbeeld extra advies gesprekken willen of met een ander pakket combineren, dan is dat mogelijk.

Schuldhulpverlening

Samen met u gaan we de schulden inventariseren en proberen te stabiliseren. Zo nodig gaan we tijdelijke regeling treffen om bijvoorbeeld ontruiming van de woning of afsluiting van gas/licht en water te voorkomen.

Vervolgens zullen we gaan berekenen of de schulden binnen 3 jaar zelfstandig in te lossen zijn.

Als dit wel het geval is, dan zullen we samen met u regelingen proberen te treffen met schuldeisers. Mocht dit niet zo zijn, dan gaan we samen met u toewerken naar de Minnelijke schuldhulpverlening via de gemeente. Mocht dat niet lukken dan zullen we gaan kijken naar toewerken naar de Wettelijke schuldhulpverlening.

Pakketten Schuldhulpverlening

Budgetcoaching Compleet

Hier valt het pakket comfort onder en daarnaast, de schulden regelen.
Mocht blijken dat het niet mogelijk is om de schulden in 3 jaar af te lossen, kunnen we in overleg gaan toewerken naar schuldhulpverlening van de gemeente (MNSP, WSNP).

De kosten van dit pakket zijn voor het comfort pakket € 115,- per maand en daarnaast de extra gemaakt uren (met en zonder face-to-face) zijn € 55,- per uur. De kosten zijn inclusief btw. voor particulieren en exclusief btw voor instanties en werkgevers

Schulden inventariseren

Samen met u kunnen we de schulden in kaart gaan brengen, waarbij u zelf de vaste lasten blijft betalen. Bij het 1egesprek zullen we u vragen alle stukken mee te nemen.
We kunnen samen met u de schulden actualiseren, maar dit kan evt. ook zonder uw aanwezigheid. Waarbij we uit uw naam, middels een machtiging zullen handelen.

We zullen eerst alle stukken van de schuldeisers ordenen en deze in een schema opnemen. Vervolgens zullen we de schuldeisers gaan aanschrijven om de huidige stand van zaken op te vragen.
Zodra de schulden up-to-date zijn, kunnen we met u in overleg, wat de volgende stap zal worden. Zo mogelijk kunnen we u helpen om tijdelijke betalingsregelingen op te zetten.

De kosten van dit pakket zijn € 55,- per uur inclusief btw voor particulieren en exclusief btw. voor instanties en werkgevers.

Schulden inventariseren

Samen met u kunnen we de schulden in kaart gaan brengen, waarbij u zelf de vaste lasten blijft betalen. Bij het 1egesprek zullen we u vragen alle stukken mee te nemen.
We kunnen samen met u de schulden actualiseren, maar dit kan evt. ook zonder uw aanwezigheid. Waarbij we uit uw naam, middels een machtiging zullen handelen.

We zullen eerst alle stukken van de schuldeisers ordenen en deze in een schema opnemen. Vervolgens zullen we de schuldeisers gaan aanschrijven om de huidige stand van zaken op te vragen.
Zodra de schulden up-to-date zijn, kunnen we met u in overleg, wat de volgende stap zal worden. Zo mogelijk kunnen we u helpen om tijdelijke betalingsregelingen op te zetten.

De kosten van dit pakket zijn € 55,- per uur inclusief btw voor particulieren en exclusief btw. voor instanties en werkgevers.